Δημήτρης Κουμπαράκης

Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων