Ερήνη Τορνεσάκη

Μουσικός Καλλιτέχνης

Η τέχνη και ο πολιτισμός καλλιεργούν την εν συναίσθηση και τον σεβασμό και μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους