Ελευθερία Μεθυμάκη

Τελωνιακός. Προϊσταμένη ΚΟΕ Κινητή Ομάδα Ελέγχου δίωξης λαθρεμπορίου της ΕΛΥΤ Αττικής