Εβελίνα Μπάκιντα

Πρόεδρος αναπτυξιακού συλλόγου γυναικών επιχειρηματιών Κρήτης

Η πιο πολύτιμη ικανότητα είναι η ευελιξία