Γιωργία Λιαπάκη

Πρόεδρος του συλλόγου Ροδαυγή ατόμων με νοητική στέρηση

Η αναπηρία δεν είναι εμπόδιο. Οι διακρίσεις είναι