Γιώργος Καρτσάκης

Εντεταλμένος Σύμβουλος Οδικής Ασφάλειας Περιφέρειας Κρήτης