Κώστας Συλιγάρδος

Δημοσιογράφος, απόφοιτος σχολής Δημοσιογραφίας, ΜΜΕ και Επικοινωνίας