Μάρα Παναγιωτάκη

Ιστορικός - Αντιπρόεδρος ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ