Μαρία Αντωνακάκη

Πρόεδρος επισιτισμού και διασκέδασης Ν. Ηρακλείου

Η μοναδικότητα μιας γυναίκας πηγάζει από την αυθεντικότητά της και τον τρόπο με τον οποίο εκφράζει τον εαυτό της