Μαρία Ασσαριωτάκη

Πρόεδρος Συλλόγου « Στην Αγκαλιά της Άννας»

«Η ζωή δεν έχει αξία χωρίς ΑΓΑΠΗ και ΠΡΟΣΦΟΡΑ»