Μαρίζα Οικονόμου

Γενική Γραμματέας Δ.Σ. των Special Olympics Hellas (S.O.H), Πρόεδρος Δ.Σ. του πολιτιστικού Συνδέσμου «Ο Χελμός», μέλος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Η.Α.U), μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και μέλος της Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης (H.A.S)