Μικαέλα Λυπάκη

Αισθητικός - Κοσμητολόγος. Αντιπρόεδρος της Ένωσης Διπλωματούχων Αισθητικών Κρήτης