Νατάσα Γρηγοράκη – Έρη Παυλάκη

Συν-ιδρύτριες της ΜΚΟ ‘’Women Do Business’’