Νίκος Γιαλιτάκης

Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Αναπληρωτής Δημάρχου