Νίκος Μιχαλόπουλος

Bραβευμένος συγγραφέας και πρωταθλητής του ακοντισμού