Ντίνα Νικολάου

Bραβευμένη πρέσβειρα γαστρονομίας στο Παρίσι

Δεν μπορείς να κάνεις αληθινή κουζίνα, αν δεν αγαπάς τους ανθρώπους