Παντελής Σκάρλος

Διευθυντής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Μετροπόλιταν, Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης