Μαρία Πιτσικάκη

Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Ηρακλείου ΑΡΕΤΟΥΣΑ

Δούλευε με συνέπεια για το καλύτερο και άφησε την επιτυχία σου να κάνει θόρυβο!