Μαρία Πλουμίδου

Πρώτη γυναίκα Δήμαρχος στην Ελλάδα

Ειρήνη, Ελευθερία, Ισότητα