Σουζάνα Παπακαλιάτη

Επιχειρηματίας

Δικαιοσύνη, Αγάπη, Σεβασμός στον συνάνθρωπο