Θεανώ Βρέτζου

Προέδρος ΤΕΔΑ (Τοπική Επιτροπή Mab Unesco Αστερουσίων - Πρώην Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης )

Να περπατάς στη ζωή με αξιοπρέπεια και σεβασμό στον άνθρωπο