Βαρβάρα Τσάκα

Eπί εικοσαετίας διευθύντρια του μουσείου Καζαντζάκη

Φτάσε… όπου δεν μπορείς